Voeding

895,-


Voeding heeft direct invloed op de spijsvertering, en daarmee op de gezondheid en het welzijn van het paard. In deze cursus wordt de voeding onder de loep genomen, waarbij aandacht wordt besteed aan de zin en onzin van het huidige aanbod van paardenvoer.

Inhoud van de cursus

Anatomie en gezondheid

De bouw en werking van het spijsverteringsapparaat, het gebit, voedingsstoornissen en ziekten.

Voedermiddelen en onderzoek

Opbouw van een voedermiddel, vitamines en mineralen, voederwaardeschatting, samenstellen van een rantsoen voor sport, fokkerij en recreatie.

Graslandbeheer en giftige planten

Voederwinning, conservering en analyse, grond- en gewasonderzoek, grassoorten en kruiden, giftige planten.

De natuurlijke kijk op voeding

Relatie tussen biologische voeding en gezondheid, oorzaken en mogelijke behandeling van stofwisselingsproblemen.

Voederproductie

De filosofie van de voederfabrikant, achtergronden en productiemethoden, uitleg samenstelling verschillende soorten voer.

Bedrijfsexcusrie

Excursie naar een bedrijf uit de paardenvoedingssector.

 

Cursusduur

6 delen van 2,5 uur (inclusief lesmateriaal en certificaat).

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Bij minimaal 6 personen kan de opleiding doorgang vinden en sturen wij u de bevestiging van inschrijving.

Inschrijven voor cursus Voeding