Ondernemerschap paardenhouderij

895,- excl. deel cursus - 975,- excl. deel opstellen ondernemersplan


Wie wil er nu niet van zijn paardenhobby zijn beroep maken? In de paardenhouderij gaat jaarlijks 2,5 miljard euro om. Denk hierbij aan handel, fokkerij, sport, instructie, pensionstalling, maneges, veterinair onderzoek, fysiotherapie, hoefsmeden, massage etc. Dit zal de komende jaren alleen nog maar meer worden.

Het opstellen van een goed ondernemingsplan is de basis voor een succesvolle onderneming. In deze cursus leert u eerst met de groep gezamenlijk de vakken die nodig zijn om tot een goed plan te kunnen komen. Daarna wordt u een op een begeleid door onze docenten bij het maken van een persoonlijk ondernemingsplan, zodat u succesvol van start kunt gaan.

Inhoud van de cursus

Deel 1: theorie

Bedrijseconomie

Bespreken bedrijfseconomische begrippen, opzetten van balans, kosten/batenanalyse, winst/verliesrekening.

Marketing

Bespreken marketingbegrippen, vaststellen bedrijfsdoelen, missie, strategie, SWOT- en concurrentieanalyse, gebruik marketinginstrumenten.

Milieu en regelgeving

Bespreken van milieueisen, mestopslag, aanvragen vergunningen, opstellen stalling- en verkoopcontracten.

 

Deel 2: opstellen ondernemingsplan

Stap 1. Inleveren concept ondernemingsplan

Dit wordt door de docent(en) nagekeken en indien nodig gecorrigeerd.

Stap 2. Bespreken individueel concept bedrijfsplan

Hiervoor vindt een gesprek met de docent(en) plaats.

Stap 3. Aanpassen concept ondernemingsplan

U past het plan aan.

Deze stappen worden herhaald totdat een correct ondernemingsplan is opgesteld.

 

Cursusduur

20 lesuren (cursus + plan) (inclusief lesmateriaal en certificaat).

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Bij minimaal 6 personen kan de opleiding doorgang vinden en sturen wij u de bevestiging van inschrijving

Tip: u kunt als ondernemer gebruikmaken van verschillende aftrekposten (btw, investeringsaftrek, scholingskosten, etc.). U kunt dan wel 30 tot 50% van de totale cursuskosten terug krijgen! Zie ook www.belastingdienst.nl (scholingsaftrek).

Inschrijven voor cursus Ondernemerschap paardenhouderij